Galicia en Madrid

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
2ª Época:
Boletín interno de la sociedad: GRUGALMA
Revista de Letras y Artes Galaico-Hispánicas
Entidade editora:
Lugar:
Madrid
País:
España
Época:
2ª época
Data de inicio:
1/4/1982
Ano de inicio:
1982
Fundación:
Manuel Mourelle de Lema;
Dirección:
Manuel Mourelle de Lema;
Corresponsalía:
Enrique Cornide, Galicia; Manuel Rodríguez Maneiro, Galicia; Teresa Arán Trillo, Galicia;
Colaboración:
César A. Molina; César Michelena; J. L. Maldonado; José Cimadevila; José Novo; Miguel Pérez; Sergio Rouco; Antón Fraguas ; Darío Villanueva ; Domingo García Sabell ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Leal Ínsua ; Juan Naya ; Xesús Alonso Montero ; Xosé Filgueira Valverde ;
Periodicidade:
1983-1996: Trimestral. A partir de 1996: Semestral
Idioma:
Castelán. Moi escasa a utilización do galego, empregado case unicamente en colaboracións literarias
Formato:
N.º 7-58: 28 x 20 cm
Extensión:
Moi variable, entre 20 e 58
Prezo:
(n.º 7-27): 100 ptas.(n.º 28-35): 150 ptas.(n.º 36-39): 200 ptas. (n.º 40-43): 300 ptas. (n.º 44-58): 400 ptas.
Redacción:
Gran Vía, 31, 9º. Madrid
Carretas, 14, 3º. Madrid
Diego de León, 43, 6º. Madrid
Hortaleza, 51. Madrid
Viriato, 57, baixo. Madrid
Clavel, 7, oficina 5. Madrid
Imprenta:
Comercial Malvar, S.L., S. Leopoldo, 70. Madrid.
Gráficas Aguado, Gral. Álvarez de Castro, 12. Madrid.
Editor S.A., Fdez. de los Ríos, 95. Madrid.
Editor S.A., Hilarión Eslava, 58. Madrid.
Copiasol, Espoz y Mina, 1. Madrid.
Artes Gráficas Cuesta, Pedro Díez (Avenida). Madrid.
Contido:
Prensa societaria creada, inicialmente, como boletín interno do Centro Gallego de Madrid, co obxectivo de informar sobre as actividades do mesmo e servir de medio de comunicación entre os seus socios. Posteriormente, desde o n.º 6, cambia de editor e atende preferentemente a aspectos da realidade e da cultura galegas. Inclúe unha gran cantidade de colaboracións literarias (contos, lendas, poesías), recensións de libros e revistas, biografías de escritores galegos, artigos sobre música, arte, lingua etc. e, en menor medida, traballos sobre outros aspectos da sociedade galega como pode ser a economía, o turismo, a gastronomía, entrevistas etc. Inclúe un noticiario cultural de Galicia e información sobre as actividades realizadas por GRUGALMA e outras agrupacións galegas en Madrid.
Observacións:
A revista ten dúas épocas: unha primeira, entre 1982 e 1983, editada polo Centro Gallego de Madrid e que comprende os 6 primeiros números e unha segunda iniciada en xullo de 1983, editada polo Grupo Cultural Galicia en Madrid (GRUGALMA). Nesta segunda época hai un cambio de formato e de editor, presentando continuos cambios de imprenta, prezo etc.
Ilustracións:
Nas portadas fotografías de paisaxes e motivos galegos ou reproducións de cadros de artistas. Abundantes fotografías, case todas en branco e negro, de actos culturais e sociais organizados pola colectividade galega na capital. Tamén algún retrato de colaboradores, entrevistados etc. Moi poucos debuxos.
Publicidade:
Abundante, con anuncios sobre todo de casas comerciais rexentadas por galegos en Madrid (principalmente restaurantes). Tamén aparece publicidade de bancos e caixas de aforros galegas, así como da Xunta de Galicia e de partidos políticos.
Números consultados:
1983-1984: n.º 7-14
1985: n.º 15
1986: n.º 19
1987: n.º 20-21
1988: n.º 26
1989: n.º 28
1990: n.º 33
1991: n.º 36-39
1992: n.º 40-43
1993: n.º 44-47
1994: n.º 48-51
1995: n.º 52-55
1996: n.º 57-58
1997: n.º 59-60
1998: n.º 61-62
1999: n.º 63-64
2000: n.º 65-66
2001: n.º 67-68
2002: n.º 69, 71
2003: n.º 72-74
2004: n.º 75, 77
2005: n.º 78-79
2006: n.º 80-81
2007: n.º 82-83
2008: n.º 84
Relacionadas:
Galicia en Madrid. [1ª época], 1982 (A outra das dúas etapas que tivo esta mesma publicación do Centro Gallego de Madrid.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª Época
1985: n.º 15
1986: n.º 19
1987: n.º 20; 21,
1988: n.º 26,
1989: n.º 28,
1990: n.º 33,
1991: n.º 36-39
1992: n.º 40-43
1993: n.º 44-47
1994: n.º 48-51
1995: n.º 52-55,
1996: n.º 57-58
1997: n.º 59-60
1998: n.º 61-62
1999: n.º 63-64
2000: n.º 65; 66
2001: n.º 67; 68
2002: n.º 69; 71
2003: n.º 72-74
2004: n.º 75; 77
2005: n.º 78, 79
2006: n.º 80, 81
2007: n.º 82, 83
2008: n.º 84