Galicia en Madrid

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

2ª Época:
Boletín interno de la sociedad: GRUGALMA
Revista de Letras y Artes Galaico-Hispánicas

Entidade editora:
Lugar:
Madrid
País:
España
Época:
2ª época
Inicio:
1982
Fundación
Manuel Mourelle de Lema
Dirección
Manuel Mourelle de Lema
Colaboración
César A. Molina
César Michelena
J. L. Maldonado
José Novo
Miguel Pérez
Sergio Rouco
Antonio Fraguas
Darío Villanueva
Domingo García-Sabell
Francisco Fernández del Riego
Francisco Leal Insua
Jose Cimadevila
Juan Naya
Xesús Alonso Montero
Xosé Filgueira Valverde
Corresponsalía
Enrique Cornide, Galicia
Manuel Rodríguez Maneiro, Galicia
Teresa Arán Trillo, Galicia
Periodicidade:
1983-1996: Trimestral. A partir de 1996: Semestral
Idioma:
Castelán. Moi escasa a utilización do galego, empregado case unicamente en colaboracións literarias
Formato:
N.º 7-58: 28 x 20 cm
Extensión:
Moi variable, entre 20 e 58
Prezo:
(n.º 7-27): 100 ptas.(n.º 28-35): 150 ptas.(n.º 36-39): 200 ptas. (n.º 40-43): 300 ptas. (n.º 44-58): 400 ptas.
Redacción:
Gran Vía, 31, 9º. Madrid
Carretas, 14, 3º. Madrid
Diego de León, 43, 6º. Madrid
Hortaleza, 51. Madrid
Viriato, 57, baixo. Madrid
Clavel, 7, oficina 5. Madrid
Imprenta:
Comercial Malvar, S.L., S. Leopoldo, 70. Madrid.
Gráficas Aguado, Gral. Álvarez de Castro, 12. Madrid.
Editor S.A., Fdez. de los Ríos, 95. Madrid.
Editor S.A., Hilarión Eslava, 58. Madrid.
Copiasol, Espoz y Mina, 1. Madrid.
Artes Gráficas Cuesta, Pedro Díez (Avenida). Madrid.
Contido:
Prensa societaria creada, inicialmente, como boletín interno do Centro Gallego de Madrid, co obxectivo de informar sobre as actividades do mesmo e servir de medio de comunicación entre os seus socios.
Posteriormente, desde o n.º 6, cambia de editor e atende preferentemente a aspectos da realidade e da cultura galegas. Inclúe unha gran cantidade de colaboracións literarias (contos, lendas, poesías), recensións de libros e revistas, biografías de escritores galegos, artigos sobre música, arte, lingua etc. e, en menor medida, traballos sobre outros aspectos da sociedade galega como pode ser a economía, o turismo, a gastronomía, entrevistas etc. Inclúe un noticiario cultural de Galicia e información sobre as actividades realizadas por GRUGALMA e outras agrupacións galegas en Madrid.
Observacións:
A revista ten dúas épocas: unha primeira, entre 1982 e 1983, editada polo Centro Gallego de Madrid e que comprende os 6 primeiros números e unha segunda iniciada en xullo de 1983, editada polo Grupo Cultural Galicia en Madrid (GRUGALMA). Nesta segunda época hai un cambio de formato e de editor, presentando continuos cambios de imprenta, prezo etc.
Ilustracións:
Nas portadas fotografías de paisaxes e motivos galegos ou reproducións de cadros de artistas. Abundantes fotografías, case todas en branco e negro, de actos culturais e sociais organizados pola colectividade galega na capital. Tamén algún retrato de colaboradores, entrevistados etc. Moi poucos debuxos.
Publicidade:
Abundante, con anuncios sobre todo de casas comerciais rexentadas por galegos en Madrid (principalmente restaurantes). Tamén aparece publicidade de bancos e caixas de aforros galegas, así como da Xunta de Galicia e de partidos políticos.
Relacionadas:
Galicia en Madrid. [1ª época], 1982 (A outra das dúas etapas que tivo esta mesma publicación do Centro Gallego de Madrid.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª Época
1985: n.º 15
1986: n.º 19
1987: n.º 20; 21,
1988: n.º 26,
1989: n.º 28,
1990: n.º 33,
1991: n.º 36-39
1992: n.º 40-43
1993: n.º 44-47
1994: n.º 48-51
1995: n.º 52-55,
1996: n.º 57-58
1997: n.º 59-60
1998: n.º 61-62
1999: n.º 63-64
2000: n.º 65; 66
2001: n.º 67; 68
2002: n.º 69; 71
2003: n.º 72-74
2004: n.º 75; 77
2005: n.º 78, 79
2006: n.º 80, 81
2007: n.º 82, 83
2008: n.º 84