Subtítulo:
Órgano del Centro Gallego de Barcelona
Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Época:
6ª época
Data de inicio:
1948
Ano de inicio:
[1948]
Dirección:
Ángeles Pérez Guerra. Ano 1998; Olegario Sotelo Blanco. Ano 1999;
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
6ª época da publicación oficial do Centro Galego de Barcelona que comeza en 1995 e continúa editándose
Números consultados:
6ª Época
1995: xullo
1996: setembro
1997: decembro
1998: xuño
1999: maio
2001: decembro
2002: decembro
2003: decembro
2004: decembro
2005: decembro
2007: abril
2012: xullo
2013: agosto
Relacionadas:
Alborada. [2ª época], 1948 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [4ª época], 1948 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [5ª época], 1948 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [3ª época], 1961 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
6ª Época
1995: xullo,
1996: setembro,
1997: decembro
1998: xuño
1999: maio
2001: decembro
2002: decembro
2003: decembro
2004: decembro
2005: decembro
2007: abril
2012: xullo
2013: agosto