Galicia en Chile

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano de la Agrupación Gallega de Valparaíso y portavoz de la colonia española en Chile
Lugar:
Valparaíso
País:
Chile
Data de inicio:
1929
Ano de inicio:
1929
Dirección:
Emilio López Pérez;
Colaboración:
Bergidum; E. Giménez Caballero; Emilio López; Emilio Ravignani; Juan López Medina; Xan de Fontefría; Eduardo Zamacois ; Gregorio Marañón ;
Sinatura de artigos reproducidos:
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con algún texto literario en galego
Formato:
26 x 19 cm.
Extensión:
40 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Victoria, 2421. Valparaíso
Victoria, 721. Valparaíso
Imprenta:
Fisher Hermanos, Valparaíso. Valparaíso.
Contido:
Prensa societaria, que dá información sobre as actividades da Agrupación. Contén artigos de carácter cultural: historia, arte, literatura e xeografía de Galicia etc., nun intento de "coadyuvar a intensificar siempre más el intercambio y las relaciones cordiales existentes entre Chile y la Madre Patria y defender los intereses de sus hijos residentes". Tamén inclúe relatos literarios, poesías, notas bibliográficas, páxinas de humor e reportaxes gráficas.
Ilustracións:
Abundantes. Destacan as oito páxinas centrais ocupadas por fotografías, sobre todo de actos sociais e algunha paisaxe. Igualmente atopamos algún debuxo que ilustra os artigos, retratos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Abundante, constituída por anuncios de casas comerciais e de seguros.
Números consultados:
1929: n.º 2
1930: n.º 5, 6
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1929: n.º 2
1930: n.º 6