La Ilustración Gallega y Asturiana

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Decenal Ilustrada

Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1879
Fin:
1881
Dirección artística
José Cuevas
Dirección literaria
Manuel Murguía
Dirección
Alejandro Chao
Administración
Luis Taboada
Propiedade
Alejandro Chao
Colaboración
Alfredo Vicenti
Alfredo Vilas
Andrés Muruáis
Aureliano Linares Rivas
Becerra Armesto
Claudio Cuveiro
Eduardo Chao
Fernández Alonso
García Rivera
Indalecio Armesto
J. Villamil y Castro
José Luces
Montero Arostegui
Nicolás Taboada Fernández
Pla y Cancela
Rodríguez Carracido
Salvador Golpe
Varela Silvari
Benito Losada
Eduardo Pondal
Emilia Pardo Bazán
Marcial Valladares
Rosalía de Castro
Valentín Lamas Carvajal
Periodicidade:
Decenal
Idioma:
Predominio do castelán, en galego aparecen colaboracións literarias
Formato:
39 x 28 cm.
Extensión:
12 páxinas
Prezo:
España e Portugal: 3 meses: 6 ptas.; 6 meses: 11 ptas.; 1 ano: 20 ptas.Utramar: 6 meses: 4 pesos oro; 1 ano: 7 pesos oroEstranxeiro: 6 meses: 15 ptas.; 1 ano: 25 ptas.
Lugares de distribución:
Puntos de subscrición: Galicia, Asturias, Filipinas (Manila)e América: A Habana, Puerto Rico, Bos Aires, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Montevideo, Nicaragua, Paraguai, Perú, San Salvador e Venezuela.
Financiamento:
Inclúe unha lista de patrocinadores particulares da revista en Galicia, Asturias, resto de España e no estranxeiro.
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Imp. de A. J. Alaria, Estrella 15, Cueva 12. Madrid.
Imprenta de Enrique Rubiños, Paja (Plaza), 7 bis. Madrid.
Contido:
Revista cultural ilustrada, na que se abordan temas diversos: costumes e tradicións galegas, a instrución pública, a industria, a división territorial, relatos de carácter histórico, biografías de personaxes ilustres, novelas e poesía. Tamén tratan o fenómeno da emigración galega e asturiana a América, estudando as súas causas e consecuencias e informado do labor da colectividade galega e asturiana nos países americanos etc.
Observacións:
Existe unha edición fascimilar, editada en 1979 por Silverio Cañada, cunha introdución de Xosé Filgueira Valverde.
Ilustracións:
Numerosos gravados que ocupan unha páxina enteira ou media páxina que ilustran paisaxes galegas e asturianas, elementos artísticos, personaxes ilustres, escenas da Galicia tradicional, etc. Entre os debuxos destacan os mapas provinciais de Galicia e Asturias como agasallo aos lectores.
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Ilustración de Galicia y Asturias, La. 1878 (La Ilustración Gallega y Asturiana(Madrid, 1879) é continuación de La Ilustración de Galicia y Asturias (Madrid, 1878).)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1879: n.º 1-36
1880: n.º 1-36
1881: n.º 1-36