Entidade editora:
Lugar:
Salamanca
País:
España
Data de inicio:
1971
Ano de inicio:
1971
Redacción:
Salamanca. Salamanca
Imprenta:
Salamanca. Salamanca.
Contido:
Publicación editada en Salamanca por un grupo de estudiantes universitarios que fundaron o Grupo Galego de Salamanca
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 188
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 774
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo XXVII, p. 148