Tribuna Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Madrid
País:
España
Época:
1ª época
Inicio:
1914
Fin:
1914
Dirección
Eugenio Elices Gasset. 1ª Época
Ramón de Artaza. 2ª Época
Xerencia
Ramón de Artaza. 1ª Epoca
Colaboración
Fernando Herce
Fr. Juan R. Legísima
Goy de Silva
José Domenech
José Polo Bernabé
José Pulido Villasante
M. Ramírez Municio
Periodicidade:
1.ª Época: Decenal; 2.ª Época:Quincenal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
1ª Época: 46,5 x 36 cm. 2ª Época: 29,5 x 22 cm.
Extensión:
Variable, entre 14 e 16 páxinas
Prezo:
N.º solto: 10 céntimos; prezos de subscrición: Madrid e Galicia: 0,30 ptas./mes; América: 0,80 ptas./mes; Trimestre: España: 0,75 ptas.; estranxeiro: 1,25 ptas.
Tiraxe:
2.000 exemplares
Redacción:
Luna, 36. Madrid
Imprenta:
Imprenta M. Martínez de Velasco, Pizarro, 15 baixo. Madrid.
Contido:
Publicación de información xeral dirixida aos galegos que residen fóra da súa terra. A revista contén pequenos artigos en que aborda asuntos como o labor das colectividades galegas en América, crónicas de actualidade, relatos literarios e poesías.
Observacións:
A publicación ten dúas épocas, unha primeira en 1914 e unha segunda entre 1914 e 1915.
Ilustracións:
Escasas. A cuberta sempre contén unha foto de paisaxes e motivos galegos. No interior podemos atopar algún retrato ou paisaxe.
Publicidade:
Equilibrada e localizada ao principio e ao final de cada número. Anuncios de establecementos comerciais, hostalaría, clínicas sanitarias e bibliografía.
Relacionadas:
Tribuna Gallega. [2ª época], 1914 (Esta publicación tivo dúas etapas.)