Repertorio da prensa da emigración galega

----

Airiños Aires

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Galicia al día

Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1964
Dirección artística
Cipriano Torre Enciso;
Dirección
Gonzalo Pulido Carrasco;
Xerencia
Gonzalo Pulido Carrasco;
Colaboración
Ben-Cho-Shey; Carlos Martínez-Barbeito; Eliseo Alonso; José María Castroviejo; Leandro Carré Alvarellos; Uxío Novoneyra;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
32 x 24 cm. Suplemento de outubro de 1964: 25,5 x 20 cm.
Extensión:
N.º 1: 52 páxinas. Monográfico-suplemento: 26 páxinas
Prezo:
España: 1 ano: 500 ptas. ; 6 meses: 275 ptas. Hispanoamérica e Portugal: 1 ano: 900 ptas.; 6 meses: 500 ptas. Resto de países: 1 ano: 1300 ptas.; 6 meses: 700 ptas. (suplemento): 50 pesetas
Redacción:
General Pardiñas, 26. Madrid
Imprenta:
Masares, Madrid. Madrid.
Contido:
Revista cultural e de información xeral que aborda, nos seus artigos e reportaxes gráficas, temas como a arte, as tradicións populares, o teatro, a lingua, etc., sen deixar de atender ás novas de actualidade. Complétase con páxinas de humor, horóscopo, crítica literaria etc.
Ilustracións:
Fotografías de actos de carácter institucional e social. Inclúe tamén, imaxes de diversos motivos e paisaxes de Galicia.
Publicidade:
Non ten.