Subtítulo:

Voceiro do Centro Galego de Bruselas

Entidade editora:
Lugar:
Bruxelas
País:
Bélxica
Inicio:
1986
Dirección
Miguel Palomo López
Colaboración
Aleixo de Sintra
Antonio Fernández Atienza
Armand Jacquemen
Charles Picque
J. P. Van Hees
Josefina López de Serantes
López de Breogán
Lorenzo de María
Manuel Aneiros
Marisol Palomo López
Maurits Wysmans
Maxito Beiró
Meeus Thierry
Miguel Palomo
Natalia Testera
Patrick Debouverie
Ramón Díaz
Rodolfo Pérez Fernández
Rosa Díaz Pérez
Salvador de Soutullo
Santiago Pemán
Sonia Pardo Barbón
Xavier Rodríguez
Manuel Fraga
Ramiro Fonte
Deseño gráfico
Ramón Díaz Pérez
Rosa Díaz Pérez
Sonia Pardo Barbón
Secretaría de redacción
María Uxía Sánchez Villa
Periodicidade:
Bimestral, a partir de 1993 pasou a ser anual ou semestral
Idioma:
Castelán, galego, francés e flamengo, cunha prorción moi variable entre os números
Formato:
30 x 21 cm. 1999: 21 x 14'5 cm.
Extensión:
Moi variable, entre 21 e 44 páxinas
Prezo:
Gratuíta, excepto cando forma parte da revista El Sol de Bélgica. Neste caso os lectores pagan 70 francos belgas en 1995; e 75 francos en 1996-1997
Financiamento:
Secretaria Xeral coas Comunidades Galegas no Exterior (1999)
Redacción:
Bruxelas. Bruxelas capital
Imprenta:
Wasteels-La Louvière, Bruxelas. Bruxelas capital.
Guerrero Graphics, Bruxelas. Bruxelas capital.
Contido:
Publicación societaria, que pretende dar a coñecer o labor realizado pola institución e achegar á colonia galega residente en Bruxelas a realidade actual de Galicia. Inclúe basicamente información sobre a situación da colectividade e da entidade editora, así como das actividades organizadas pola mesma: balance económico, eventos recreativos, sociais, culturais etc. Tamén contén artigos referidos á cultura galega en xeral (música, gastronomía, tradicións, política, economía, historia etc.).
Observacións:
Desde 1995 esta publicación aparece integrada en El Sol de Bélgica: La revista en español de la capital europea. O número de 1999 é máis pequeño que os anteriores e saíu independente da citada publicación.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, principalmente de carácter social e institucional, de monumentos e paisaxes.
Publicidade:
Moi abundante, ocupa entre 14 e 19 páxinas. Aparecen anuncios de establecementos comerciais, produtos españois, banca, hostalaría, axencias de viaxes, compañías de transporte e propaganda de carácter institucional (Xunta de Galicia).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1987: n.º 5, 7
1988: n.º 8-10
1989: n.º 11-14
1990: n.º 15-18
1991: n.º 19-23
1992: n.º 24-28
1993: n.º 29
1994: n.º 31, 32
1995: n.º 33, 34
1999: n.º 40
2003: n.º 42, 43
2004: n.º 44
2006: n.º 46
2007: n.º 47
2008: n.º 48, 49
2009: n.º 50
2010: n.º 51, 52