Entidade editora:
Lugar:
Xixón
País:
España
Data de inicio:
1970
Ano de inicio:
[1970]
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
Jesús Taboada; Joaquín González Fuentes; José Avelino Moro; José González Moro; M. C. Fraga Roca; Manuel Díaz Valdés; Pedro González Fuentes; Puga Brau; Ramón García de Castro Sánchez C.; Tomás Montero Entralgo;
Idioma:
Predominio do castelán, o galego aparece en poesías e algúns relatos literarios
Formato:
24,5 x 17 cm
Extensión:
106
Prezo:
50 pesetas
Redacción:
Santa Elena, 8. Xixón
Imprenta:
Offset Love, Alarcón, 27. Xixón.
Contido:
Publicación societaria creada coa finalidade de informar sobre as diversas actividades organizadas polo Centro. Tamén inclúe artigos sobre cultura popular galega, reproducións de relatos literarios de autores galegos e unha crónica da actualidade.
Ilustracións:
Equilibradas. Fotografías de paisaxes de Galicia, reproducións artísticas e debuxos publicitarios.
Publicidade:
Abundante e dispersa, constituída principalmente por anuncios de establecementos comerciais, transportes e empresas de construción.
Números consultados:
1970: xullo
Relacionadas:
Centro Gallego de Gijón. 1980 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Xixón.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006