Entidade editora:
Lugar:
Xixón
País:
España
Inicio:
[1970]
Colaboración
Jesús Taboada
Joaquín González Fuentes
José Avelino Moro
José González Moro
M. C. Fraga Roca
Manuel Díaz Valdés
Pedro González Fuentes
Puga Brau
Ramón García de Castro Sánchez C.
Tomás Montero Entralgo
Sinatura de artigos reproducidos
Teodosio Vesteiro Torres
Idioma:
Predominio do castelán, o galego aparece en poesías e algúns relatos literarios
Formato:
24,5 x 17 cm
Extensión:
106
Prezo:
50 pesetas
Redacción:
Santa Elena, 8. Xixón
Imprenta:
Offset Love, Alarcón, 27. Xixón.
Contido:
Publicación societaria creada coa finalidade de informar sobre as diversas actividades organizadas polo Centro. Tamén inclúe artigos sobre cultura popular galega, reproducións de relatos literarios de autores galegos e unha crónica da actualidade.
Ilustracións:
Equilibradas. Fotografías de paisaxes de Galicia, reproducións artísticas e debuxos publicitarios.
Publicidade:
Abundante e dispersa, constituída principalmente por anuncios de establecementos comerciais, transportes e empresas de construción.
Relacionadas:
Centro Gallego de Gijón. 1980 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Xixón.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006