Subtítulo:

Embaixada galega da cultura

Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
[1989]
Dirección
José Ramón Rodrigues Fernandes (Moncho de Fidalgo)
Colaboración
Alberto Vessada
Ángelo Brea
Carlos Durao
Crisanto Veiguela Martins
João Macdonald Oliveira
José Martinho
José Ramón Rodrigues Fernandes
Roi da Bolandeira
Xosé María Monterroso Devesa
José Luís Forneiro
Redacción
Alberto Vessada
Crisanto Veiguela Martins
J. Luis Galego Rolam
J. Ramón Álvarez de Barrio
María Dores Alonso Paio
Tomé Martins Rodrigues
Idioma:
Galego reintegracionsta, agás a reprodución dalgúns artigos doutras publicacións, que se atopan en castelán
Formato:
24 x 17 cm
Extensión:
39
Prezo:
Pídese aos lectores que colaboren economicamente
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Revista cultural creada coa finalidade de "apoiar, difundir e promover todas quantas atividades e publicaçoes se façam, no nosso pais e no exterior, encaminhadas à dignificaçao da cultura e da lingua próprias da Galiza". Inclúe artigos sobre a situación linguística, celebracións de coloquios e congresos e crónicas de opinión sobre a revista.
Ilustracións:
Debuxos e viñetas humorísticas
Publicidade:
Non ten