Subtítulo:
Voceiro da Xente Nova do Centro Galego de Bizcaia en Barakaldo
Lugar:
Barakaldo
País:
España
Data de inicio:
1989
Ano de inicio:
1989
Redacción:
Alberte Sanmartín Montaña; María José Zamora; Milo Armesto Loureiro; Rafael Castrillo Fuentes; Toño Álvarez Álvarez; Txelu Piñeiro Aller; Txema Vázquez;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego. Aparece un artigo en portugués sobre o Camiño de Santiago
Formato:
20,5 x 14,5 cm
Extensión:
24
Redacción:
Barakaldo. Biscaia
Imprenta:
Barakaldo. Biscaia.
Contido:
Publicación de Sociedade que inclúe unha relación de asuntos de interese para a colonia galega (convocatorias de premios, concursos, campamentos de verán, voluntariado social, etc.) e a exposición de traballos orientados a ampliar os coñecementos sobre Galicia e a súa historia, que se completan con colaboracións literarias e informacións diversas
Ilustracións:
Fotografías de elementos artísticos de Galicia relacionados co Camiño de Santiago. Os debuxos fan referencia a motivos galegos e mapas
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1989: n.º 0-1
Relacionadas:
Vagalume. 1981 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.)
Xistral, O. 1987 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.)
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 193
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: n.º 0-1