Boletín del Centro de Marsella

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Marsella
País:
Francia
Data de inicio:
1985
Ano de inicio:
1985
Dirección:
Jean-Louis Vercher;
Publicidade:
José Calvo;
Xefatura de redacción:
José Calvo;
Colaboración:
Jean-Louis Vercher; Maite Diezma Ontiveros; María Carmen Vercher; Tony Fernández;
Deseño gráfico:
Jean-Louis Vercher;
Idioma:
Castelán, durante algún tempo aparece un curso de galego
Formato:
29,5 x 21 cm
Extensión:
12
Prezo:
Gratuíta
Tiraxe:
500 exemplares
Lugares de distribución:
Socios, organismos oficiais (Xunta de Galicia, Consulado de España, Oficina Laboral española), entidades comerciais españolas acreditadas en Marsella, Centros españois da demarcación Consular, socios a distancia da institución
Redacción:
52, Rue Consolat. Marsella
Imprenta:
Marsella. Provenza-Alpes-Costa Azul.
Contido:
Boletín societario que ofrece a relación de actividades realizadas polo Centro: exposicións, cursos, festivais, campionatos, etc. Tamén inclúe artigos extraídos de xornais españois como La Región, El País, etc. que poden ser de interese para a colonia galega asentada en Francia polo seu carácter oficial (noticias sobre acordos ou convenios) ou por ser novas de actualidade. Cabe sinalar a presenza regular do Plan de Axudas da Xunta de Galicia. Complétase con páxinas dedicadas á gastronomía, ao humor e pasatempos
Observacións:
En 2005 comezan unha nova etapa. A numeración dos exemplares é moi liosa
Ilustracións:
Fotografías de actos sociais, paisaxes e elementos artísticos de Galicia. Ademais inclúe debuxos que ilustran artigos de distinta índole e viñetas de humor.
Publicidade:
Escasa, anuncios de compañías aéreas, bancos e productos españois.
Números consultados:
1985: decembro
1989: maio, setembro
1990: xaneiro, abril, n.º 52 (outubro)
1991: n.º 55-56, 58-59, 61
1992: n.º 63
1994: n.º 75 (marzo)
1997: n.º 99
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 175
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1985: xullo, setembro, outubro, decembro
1986: xaneiro
1987: xuño, decembro
1988: febreiro-abril, setembro, novembro
1989: marzo-maio, setembro, outubro, decembro
1990: xaneiro-xuño/xullo, outubro-decembro (n.º 52-54)
1991: xaneiro (n.º 55), febreiro (n.º 56, 64), marzo (n.º 65), abril (n.º 58), maio (n.º 59), outubro (n.º 61)
1992: xaneiro (n.º 63), abril (n.º 66)
1993: decembro (n.º 76)
1994: febreiro (n.º 77), marzo (n.º 75), setembro (n.º 77), outubro (n.º 78), novembro (n.º 79), decembro (n.º 80)
1995: xaneiro (n.º 1), febreiro (n.º 2), abril (n. 84), maio (n.º 85), outubro (n.º 86), decembro (n.º 87)
1996: xaneiro (n.º 88), febreiro (n.º 89), abril (n.º 91), maio (n.º 92), xuño (n.º 93), setembro (n.º 94), decembro (n.º 97)
1997: xaneiro-xuño (n.º 98-103), outubro (n.º 105), novembro (n.º 106), decembro (n.º [106])
1998: xaneiro-abril (n.º 108-111), xuño-outubro (n.º 113-114)
1999: xaneiro -decembro (n.º 117-125)
2000: xaneiro -decembro (n.º 126-134)
2001: xaneiro -decembro (n.º 135-142)
2002: xaneiro-febreiro (n.º 143-144), xuño (n.º 148), outubro (n.º 145), novembro (n.º 146), decembro (n.º 147)
2003: xaneiro (n.º 148), marzo-decembro (n.º 150-156)
2005: xaneiro (n.º 166), febreiro (n.º [166]), marzo-maio (n.º 167-169)
Nova edición:
2005: xuño (n.º 1), setembro/outubro, novembro/decembro