Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1969
Fin:
1972
Colaboración
Francisco Fernández del Riego
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Galego
Formato:
Variable: 22 x 14,5 cm 22 x 17 cm 25 x 18,5 cm
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Portugal, 1489. Ituzaingó
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación cultural pretende achegar o lector ao mundo da lingua e da cultura galegas a través da exposición de traballos de diversa índole, centrados primordialmente na literatura, polo que inclúe relatos, poesía, notas sobre escritores galegos. A partir do número 14 tamén se publican traballos sobre folclore, medicina popular etc.
Observacións:
A publicación preséntase en formato de follas fotocopiadas, pregadas pola metade
Ilustracións:
Debuxos que ilustran relatos literarios, poesías etc.
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1969: n.º 1-8
1970: n.º 9-14
1971: n.º 15-22
1972: n.º 23-26
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso