Mundo Gallego [1952-53]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

1ª Época: Revista de Galicia en Madrid
2ª-3ª Época: Órgano Oficial del Centro Gallego de Madrid
4ª Época: Revista del Centro Gallego de Madrid

Entidade editora:
Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1952
Fin:
1953
Dirección artística
Manuel Castro Gil. 1ª Época
Dirección
Manuel Fraga de Lis. 1ª-3ª Época
Javier Blanco Urgoiti. 4ª Época
Presidencia
Luis A. Blanco Vila. 4ª Época
Asesoramento artístico
Enrique Ahil. 2ª Época
Axudantía de dirección
Samuel Pardo Villar. 3ª Época
Colaboración
Airón
Alicia Bernardos Hernández
Álvaro Paradela
Amaya Corral Yunquera
Ángel Aller
Ángel Huete
Antonio Buján
Antonio Cervera
Carlos Barcón
Celestina Luis Crespo
Celso Collado
E. Rinón
Fernando Cendán Pazos
Francisco Nieto
Goy de Silva
Heriberto Quesada
J. Docampo Vázquez
J. Naya
Joaquín Gómez Conde
José Luis Barros de Lis
José María Basanta Barro
José Prados López
Juan del Santo
Juan Ignacio Álvarez García
Juan Manuel Miranda
Luis Montañés
Manuel Fraga de Lis
Manuel Seixas
María Victoria Medina
Miguel de Breamo
Miguel R. Pola Vaqueirizo
Munel Becerra Bazal
Pablo Fuenmayor Gordon
Ponciano Mera Viana
Ramón Fernández Pousa
Avelino Gómez Ledo
Concha Castroviejo
Eliseo Alonso
Francisco Leal Insua
Luis Moure-Mariño
Manuel Fraga
Ramón Cabanillas
Ramón Otero Pedrayo
Tucho Calvo
Vicente Risco
Wenceslao Fernández Flórez
Xefatura de redacción
Emilia González Sevilla. 3ª Época
Beatriz Chillón Sobrados. 4ª Época
Idioma:
Predominio do castelán. En galego podemos atopar algún poema e algún artigo.
Formato:
1ª Época: 29 x 21 cm 2ª Época: 31 x 21,5 cm; 27 x 21 cm 3ª Época: 27,5 x 21,5 cm 4ª Época: 30 x 21 cm
Extensión:
Variable, entre 26 e 40
Prezo:
1ª Época: 6 ptas. 2ª Época: 10 ptas. 3ª Época: 12 ptas. Época: 200-300 ptas.
Redacción:
San Quintín, 6 (Plaza de Oriente). Madrid
Carretas, 14. Madrid
Imprenta:
Fotomecánica Antón, Azcona, 33. Madrid.
Gráficas Nilo, Dr. Castelao, 32. Madrid.
Tipografía Flo-rez, Batalla del Salado, 7. Madrid.
Edit. La Región, Quiroga, 11 e 15. Ourense.
Jacaryan, Pedro Díez (Avenida), 3, 1º dereita. Madrid.
Contido:
Prensa de Sociedade creada coa finalidade de "informar a sus asociados cuantas noticias se reciban de Galicia, y de los Centros Gallegos de América y de Europa…". É o portavoz informativo e literario do Centro Gallego de Madrid. Presenta as actividades máis relevantes organizadas pola entidade (homenaxes, exposicións, conferencias etc.) e informa das sociedades galegas doutros lugares e contén amplas reportaxes sobre galegos ilustres. A revista ten un contido variado, pódense atopar artigos sobre a vida social, económica e política de Galicia, entrevistas, reportaxes, crónicas de actualidade, notas bibliográficas etc. Tamén conta coa presenza de relatos literarios e poesía.
Observacións:
A revista ten catro épocas: 1ª Época: 1952-1953 2ª Época: 1959- 3ª Época: 1968- 4ª Época: 1996-
Ilustracións:
Equilibradas e dispersas por toda a publicación. Fotografías de sociedade (homenaxes, recepcións etc.), de elementos artísticos e paisaxes. Tamén inclúe debuxos de motivos galegos, viñetas de humor, retratos e outros que ilustran poemas e relatos literarios.
Publicidade:
Aparecen anuncios de establecementos comerciais, empresas de construción, hostalaría, compañías de seguros, bancos e laboratorios farmacéuticos etc. Tamén inclúe publicidade institucional (Servizo Galego de Colocación, Galicia Calidade) entre outra.
Relacionadas:
Mundo Gallego [1959]. [2ª época], 1959 (Outra etapa das catro que tivo a mesma publicación do Centro Gallego de Madrid.)
Mundo Gallego [1968]. [3ª época], 1968 (Outra etapa das catro que tivo a mesma publicación do Centro Gallego de Madrid.)
Mundo Gallego [1996]. [4ª época], 1996 (Outra etapa das catro que tivo a mesma publicación do Centro Gallego de Madrid.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª época:
1959: n.º 4
1960: n.º 16
3ª época:
1968: n.º 1, 18, 21
1969: n.º 22, 23, [23]
1970: n.º 26, 27
1971: n.º 28-31
1972: n.º 32-34
1973: n.º 35-37
1974: n.º 38, 39
1975: n.º 40, 41
1977: n.º 42, 43
1978: n.º 44
4ª época:
1996: n.º 1-3, 7
1997: n.º 8,