Galicia en Cataluña

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista Mensual. Órgano del Centro Gallego de Barcelona y Portavoz de la Colonia Gallega de Cataluña
Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Data de inicio:
1929
Ano de inicio:
1929
Idioma:
Castelán
Formato:
27 x 21,5 cm
Extensión:
20
Prezo:
Número solto: 50 cts.; semestre: 3 ptas.; ano: 5 ptas.
Redacción:
Real (Plaza), 18, principal. Barcelona
Imprenta:
Tipografía Minerva, Muntaner, 43, interior. Barcelona.
Contido:
Prensa de Sociedade creada co propósito de informar sobre as actividades organizadas pola mesma e sobre outros asuntos relacionados co seu funcionamento: Memoria da entidade, comisións, Xunta directiva, etc. Tamén inclúe reportaxes sobre galegos ilustres, crónicas de actualidade, relatos literarios e poesías
Ilustracións:
Fotografías de sociedade e de personaxes destacadas
Publicidade:
Equilibrada e concentrada ao principio e ao final do número. Aparecen anuncios de establecementos comerciais, bibliografía, centros de colocación, etc.
Números consultados:
1930: n.º 16
Referencias bibliográficas:
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 591
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 182
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1929: n.º 10