Subtítulo:

Boletín do Comité para Galicia

Lugar:
Groningen
País:
Países Baixos
Inicio:
1978
Colaboración
Branco
Chichi Rodríguez
Elly Quist
Gjalt Jelsma
J. Luis Alonso
Jikkie Jonkman
Marianneke Schoonbeek
Marjan Someitink
Pauline Roffel
Pedro Arcay Boquete
Pedro Reigada
Tonny Lipman
Xoán Seixas
Xosé Díaz Núñez
Xosé Ramón Rodríguez Fernández
Domingo Prieto
Periodicidade:
Irregular, aínda que a súa intención é que sexa bimensual (6 números ao ano)
Idioma:
Galego
Formato:
29 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 10 e 17 páxinas
Prezo:
número solto: 1 florín; subscrición: 10 floríns. No n.º 4 de 1979 fan a seguinte aclaración: "antes o MOENDO fíxose en offset, agora en esténcil (…) para poder chegar a unha distribución gratuíta"
Redacción:
Radijsstraat, 39. Groningen
Imprenta:
Groningen. Groninga.
Contido:
Publicación societaria de carácter nacionalista que pretende "informar, traéndolles novas da nosa terra relativas á situación política, económica, social, cultural i a todo o que coma galegos i emigrantes nos poida interesar, sin esquecer de traerlle as novas do Comité pra Galicia relativas á súa organización, ás súas realizacións, ós seus proiectos". Atopamos noticias referidas á situación económica, política e social de Galicia, así como asuntos relativos ao Comité e as súas seccións. Dende este boletín tamén se abordan temas referidos á lingua e á cultura galegas, atendendo ás publicacións e acontecementos máis importantes, así mesmo inclúe contos para nenos, "poesía da emigración", lecto-escritura en lingua galega etc.
Ilustracións:
A cuberta sempre reproduce un debuxo. No interior as fotografías son escasas, pero hai numerosos debuxos que ilustran poemas, relatos literarios etc.
Publicidade:
Só aparece propaganda do xornal A Nosa Terra.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
[1978]: n.º 1-3
[1979]: n.º 4-6