Subtítulo:
Órgano Oficial de la Asociación Uruguaya de Hijos de Gallegos
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Data de inicio:
1/6/1964
Data de fin:
1/5/1965
Ano de inicio:
1964
Ano de fin:
1965
Dirección:
Carlos A. Zubillaga Barrera;
Administración:
María del Rosario Losada;
Colaboración:
Ana María Siri; Carlos A. Zubillaga Barrera; J. M. Zubillaga; José Diz Bértoa; Juan Carlos Mira; Julia Siri García; María Teresa Bernengo; Juana de Ibarbourou ;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán
Formato:
25 x 17,5 cm.
Extensión:
8 páxinas
Contido:
Publicación que pretende difundir os valores culturais, sociais e económicos de Galicia, así como estimular as iniciativas que tendan á súa plena valoración. Achega información sobre as distintas actividades organizadas pola propia entidade e outras asociacións galegas. Abórdanse, igualmente, temas variados como a emigración, a lingua e literatura, a economía etc.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1964: xuño, outubro
1965: xaneiro, maio
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1964: xuño, outubro
1965: xaneiro, maio