Subtítulo:

Órgano Oficial de la Asociación Uruguaya de Hijos de Gallegos

Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Inicio:
1964
Fin:
1965
Dirección
Carlos A. Zubillaga Barrera
Administración
María del Rosario Losada
Colaboración
Ana María Siri
Carlos A. Zubillaga Barrera
J. M. Zubillaga
José Diz Bértoa
Juan Carlos Mira
Julia Siri García
María Teresa Bernengo
Juana de Ibarbourou
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán
Formato:
25 x 17,5 cm.
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Montevideo. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación que pretende difundir os valores culturais, sociais e económicos de Galicia, así como estimular as iniciativas que tendan á súa plena valoración. Achega información sobre as distintas actividades organizadas pola propia entidade e outras asociacións galegas. Abórdanse, igualmente, temas variados como a emigración, a lingua e literatura, a economía etc.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1964: xuño, outubro
1965: xaneiro, maio