Subtítulo:

Grupo Cultural Galego na Xenevra

Lugar:
Xenebra
País:
Suíza
Inicio:
[1986]
Colaboración
Amanda
Camino Noia
Carmen Blanco
Cristal
Isabel Mouriz
M. C. Ríos Panisse
M. José Canitrot
M. Xosé Queizán
Marisé Bugallo
Rita Más Ibáñez
Ana António
Ana Romaní
Carys Evans
Charo Pita
Enma Luaces
Helena Villar Janeiro
Carmen Pérez Pais
Marita Otero
Susa Juanatey
Idioma:
Galego
Formato:
29,5 x 21 cm.
Extensión:
22 páxinas
Redacción:
Xenebra. Xenebra
Imprenta:
Artes Gráficas Galicia S. A., Vigo. Vigo.
Contido:
Prensa cultural. Reprodución dun número da revista Festa da palabra silenciada dedicado a Francisca Herrera Garrido (con nota bibliográfica e análise da súa obra), acompañado dunha entrevista con Ricardo Carballo Calero e diferentes poesías.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1986: xaneiro