Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1938
Ano de inicio:
1938
Fundación:
Dirección:
Manuel Picón. nº 3 en adiante; Domingo Maza. nº 3 ;
Colaboración:
Alfredo J. Dunet; Angélica Sarobe; Antón Comesaña; Antonio Regueiral; Domingos; Hilario Sanz; Isabel Casallares Gutiérrez; Jesús Seijo; José Cardama; Manuel Picón; Manuel Roel; R. Flores; Sofos Aristos; Xesús Serantes Louro; Antón Castro ; Arturo Cuadrado ; Eduardo Blanco Amor ; Gumersindo Sánchez Guisande ;
Periodicidade:
Anual. Dende 1941 variable
Idioma:
Bilingüe
Formato:
26,5 x 17,5 cm
Extensión:
Variable, entre 48 e 64 páxinas
Financiamento:
Ángel Castiñeiras
Redacción:
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Imp. Suevia, Cevallos, 1027. Bos Aires.
Contido:
Publicación da Unión de Residentes de Santiago de Compostela, que edita esta revista coa finalidade de divulgar a cultura, sociedade a arte de Galicia. Inclúe artigos-homenaxe a galegos e galegas ilustres, ademais de traballos que abordan temas de carácter antropolóxico, científico etc. Tamén contén poesías, contos, noticias sociais e reportaxes gráficas sobre as actividades organizadas pola entidade (homenaxes, comidas de confraternidade, festivais artísticos, picnics etc.)
Observacións:
En 1944 temos constancia da publicación co título de Revista Compostela, e unha soa revista corresponde aos números 6-9 de 1941 ata 1944
Ilustracións:
Numerosas fotografías que ilustran os distintos actos sociais organizados pola entidade, paisaxes, elementos artísticos etc. Tamén inclúe debuxos de motivos galegos que acompañan relatos literarios, poesías etc.
Publicidade:
Equilibrada e localizada maioritariamente nas primeiras e últimas follas. Aparecen anuncios de establecementos comerciais, talleres de reparación, fábricas de mobles, hostalaría, medicamentos, editoriais, etc.
Números consultados:
1938: n.º 3
1939: n.º 4
1940: n.º 5
Relacionadas:
Revista Compostela. 1935 (Publicacións da mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega: