Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1938
Fundación
Domingo Maza
Dirección
Manuel Picón. nº 3 en adiante
Domingo Maza. nº 3
Colaboración
Alfredo J. Dunet
Angélica Sarobe
Antón Comesaña
Antonio Regueiral
Domingos
Hilario Sanz
Isabel Casallares Gutiérrez
Jesús Seijo
José Cardama
Manuel Picón
Manuel Roel
R. Flores
Sofos Aristos
Xesús Serantes Louro
Antón Castro
Arturo Cuadrado
Eduardo Blanco Amor
Gumersindo Sánchez Guisande
Periodicidade:
Anual. Dende 1941 variable
Idioma:
Bilingüe
Formato:
26,5 x 17,5 cm
Extensión:
Variable, entre 48 e 64 páxinas
Financiamento:
Ángel Castiñeiras
Redacción:
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Imp. Suevia, Cevallos, 1027. Bos Aires.
Contido:
Publicación da Unión de Residentes de Santiago de Compostela, que edita esta revista coa finalidade de divulgar a cultura, sociedade a arte de Galicia. Inclúe artigos-homenaxe a galegos e galegas ilustres, ademais de traballos que abordan temas de carácter antropolóxico, científico etc. Tamén contén poesías, contos, noticias sociais e reportaxes gráficas sobre as actividades organizadas pola entidade (homenaxes, comidas de confraternidade, festivais artísticos, picnics etc.)
Observacións:
En 1944 temos constancia da publicación co título de Revista Compostela, e unha soa revista corresponde aos números 6-9 de 1941 ata 1944
Ilustracións:
Numerosas fotografías que ilustran os distintos actos sociais organizados pola entidade, paisaxes, elementos artísticos etc. Tamén inclúe debuxos de motivos galegos que acompañan relatos literarios, poesías etc.
Publicidade:
Equilibrada e localizada maioritariamente nas primeiras e últimas follas. Aparecen anuncios de establecementos comerciais, talleres de reparación, fábricas de mobles, hostalaría, medicamentos, editoriais, etc.
Relacionadas:
Revista Compostela. 1935 (Publicacións da mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega: