Obradoiro do Novo Mundo

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgao de difusión do Partido Galeguista en Venezuela
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Data de inicio:
1/6/1980
Ano de inicio:
1980
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
28 x 22 cm.
Extensión:
16 páxinas
Redacción:
Quinta Agarimo, Prol Avenida Las Estancias. Caracas
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Prensa de carácter político, estruturada en diversas seccións: "Teima", "Irmandade", "Galiza", "Sementeira", "Galeguismo onte e hoxe", "Problemas da gandeiría", "Problemática do ensino", " Fiadeiro", "Nós nos vieiros", "Fala e lingoa", "Cultura" etc. Nestas seccións recóllense diversos acontecementos sociais, noticias, opinións, comentarios de carácter político, informacións do que acontece noutras comunidades galegas de América e o resto do mundo, sen deixar de atender aspectos culturais.
Ilustracións:
Predominan os debuxos que ilustran os artigos e a maioría das seccións. Tamén reproducen fotografías de personaxes importantes do mundo da cultura.
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1980: n.º 1
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol. .