Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia [Bs As 1905]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Regional de Ciencia, Información, Literatura, Arte y Protección

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1905
Fundación
María de los Ángeles Vázquez;
Dirección
María de los Ángeles Vázquez;
Colaboración
Avelino Veloso; E. Pajares Braña; Eduardo de Hinojosa; Heraclio Pérez Placer; Javier Soravilla; José Villamil y Castro; Julia Hernando Ayala; La Marquesa de Ayerbe; María de los Ángeles Vázquez; P. Leandro; R. Sánchez Díaz; Rodrigo L.; Antonio Novo; Elvira Santiso; Leopoldo Basa;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Predominio do castelán, o galego resérvase para algunha poesía
Formato:
26 x 17 cm.
Extensión:
16 páxinas
Prezo:
Na capital e provincias: mes: 0,5$; 6 meses: 1,30$
Redacción:
Estados Unidos, 939. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta y Encuadernación Serantes, Belgrano, 450. Bos Aires.
Contido:
Publicación que ten como obxectivo a difusión da cultura galega, informar sobre asuntos relevantes relacionados coa colonia galega en Arxentina e o resto de América, así como do que acontece en Galicia. Contén traballos de diversa índole que se centran, sobre todo, na literatura a través da exposición de contos, relatos e poesía. Realiza un percorrido por distintos lugares de Galicia a través de breves notas ilustradas con fotografías de elementos artísticos e paisaxes galegas.
Observacións:
Tamén figura como subtítulo: Revista semanal: órgano de los intereses regionales
Ilustracións:
Escasas, fotografías de paisaxes e elementos artísticos de Galicia. Os debuxos que aparecen ilustran algún relato ou poema.
Publicidade:
Escasa e localizada ao principio e ao final de cada número. Inclúe propaganda de establecementos comerciais, hostalaría, publicacións ("Gaceta de Galicia"), marcas de bebidas, etc.