----

Irmandade Nazonalista Galega de Buenos Aires

Entidade editora:
1923. Terra. Bos Aires.
1926. Fouce, A [1ª época]. Bos Aires.
1930. Fouce, A [2ª época]. Bos Aires.