Grupo "Nós". Bos Aires

Entidade editora:
1995. Correo de Galicia. Bos Aires.