----

Peña Gallega Manuel Murguía. Santa Fe

Entidade editora:
1960. Aturuxo. Santa Fe.