Centro Noia-Rianxo. Bos Aires

Entidade editora:
1988. Centro Noya Rianxo. Bos Aires.
1990. Rías Baixas, As. Bos Aires.
1992. Centro Noia-Rianxo [1ª época]. Bos Aires.