----

Comité Autonomista Gallego de Montevideo

Entidade editora:
1934. Raza Celta. Montevideo.