Lar Gallego de Chile

Santiago de Chile
Entidade editora:
1980. Revista Lar. Santiago de Chile.
1989. Lonxe da Terriña [1ª época]. Santiago de Chile.
Entidade promotora:
1987. [Emisións do Lar Gallego de Chile]. Santiago de Chile.