Irmandade Galega de Rubí

Entidade editora:
1988. Pardao, O. Rubí.
1988. Boletín de Información. Rubí.