Centro Galego. Tarragona

[entidade social]
Entidade editora:
Tarragona. Tarragona.