Centro Galego. Xixón

[entidade social]
Entidade editora:
1970. Airiños. Xixón.
1980. Centro Gallego de Gijón. Xixón.
1999. Galaica [2ª época]. Xixón.
2000. Airiños [2ª época]. Xixón.