----

Casa de América en Galicia

Entidade editora:
1921. América Galicia. Vigo.
1958. Carta de Galicia. Vigo.