Dirección Xeral de Emigración

Entidade editora:
1984. Andoriña [1ª época]. Santiago de Compostela.