----

Edicións Roi Xordo

Entidade editora:
1973. Cova das Choias, A. Xenebra.
1974. Rego. Xenebra.