Federación Mundial de Sociedades Galegas

[entidade social]
Entidade editora:
1979. Federación Mundial de Sociedades Galegas. A Coruña.
1982. Tempo Galego. A Coruña.