----

Grupo de Traballo Galego. Londres

Entidade editora:
1971. Grupo de Traballo Galego [1ª época]. Londres.
1979. Grupo de Traballo Galego [2ª época]. Londres.
1983. Grupo de Traballo Galego [3ª época]. Londres.
2004. Grupo de Traballo Galego [4ª época]. Londres.