----

Partido Galeguista en Venezuela

Entidade editora:
1980. Obradoiro do Novo Mundo. Caracas.