Feministas Independentes Galegas

Colectivo feminista creado en Vigo en 1978 da man de María Xosé Queizán e que a partir de 1983-84 ten como principal cometido editar un número anual da publicación Festa da Palabra silenciada.
Entidade editora: