----

Grupos de Mulleres "Donicela" de Vigo

Entidade editora:
1983. Andaina [1ª época]. Santiago de Compostela.