Radio Galega

Emisora:
O son da súa vida.
1980. Servizos exteriores da Radio Galega. Santiago de Compostela.
1980. Galicia Exterior. Santiago de Compostela.
1980. Galicia no mundo. Santiago de Compostela.