----

Fundación Xeito Novo de Cultura Gallega

Entidade editora:
Xeito Novo. Bos Aires.
1993. Xa. Bos Aires.