Centro Gallego de Montevideo

Entidade editora:
Boletín Centro Galego. Montevideo.
1917. Centro Gallego [1ª época]. Montevideo.
1925. Revista del Centro Gallego [2ª época]. Montevideo.
1929. Galicia. Montevideo.
1944. Revista del Centro Gallego. Montevideo.
1954. Galicia. Montevideo.
1979. Centro Gallego de Montevideo. Montevideo.