Instituto Arxentino da Cultura Galega de La Plata

Antes de que o Centro Galego de Bos Aires puxera en funcionamento o seu Instituto Arxentino da Cultura Galega, creárase en La Plata, capital da provincia de Bos Aires, unha entidade co mesmo nome, pero sen ningunha relación coa súa homónima.
Entidade promotora: