Agrupación Cultural "Agarimo". Badalona

Entidade promotora:
1999. Con agarimo [ERGAC]. Badalona.