----

Asociación Terra de Celanova e Baixa Limia A. C.

Entidade editora:
2002. Aires da miña terra. Caracas.