Casa de Galicia de Córdoba [Arxentina]

Entidade editora:
2004. Galicia en Córdoba. Córdoba [nac. Arxentina].