Fundación Galicia - América, delegación arxentina

Entidade editora:
2006. Gavieiro da nosa identidade. Bos Aires.