----

Grupo folclórico As Xeitosiñas de Zürich

Entidade editora:
2001. Xeitosiñas, As [1ª época]. Zúrich.