Irmandade Galega O Noso Lar de Terrassa

Entidade editora:
2007. Noso Lar, O. Tarrassa.