Xuventude de Galicia. Centro Galego de Lisboa

Entidade editora:
1915. Juventud de Galicia. Lisboa.
1957. Voz de Breogán, La. Lisboa.
1959. Heraldo de Galicia. Lisboa.
1970. Boletín da Xuventude de Galiza. Lisboa.
1988. Galego, O. Lisboa.
1994. Galicia ó lonxe. Lisboa.